311-L3 KBRN Dekontaminasyon Çadır Modeli

kbrn çadırı

Model 311-L3, “destekli” Kimyasal Temizlik Prosedürlerinin uygulanması için belirli şekil de daha çok duş alanına sabittir.

TENT İNSÖRT 4

“Açık” koridor tasarımı extra hasta kontrolü sağlar, ancak gerektiğinde tam mahramiyet sağlamak için sökülebilir ara perdeler de bulunmaktadır.

 

Çadır, dokuz adet geçmeli duş yerinde de, müşterinin kullanılacak Duş Sistemini kontrol etmesini sağlayan yeni, modüler bir duş tasarımı ile önceden tesis edilmiştir. Üç tür duş vardır: Duş Çemberleri, Esnek Hortumlu Elle Tutulan Duş Başlıkları veya Sabit Duşlar.

 

Duş Perdeleri ve Kontrol Havuzu önceden monte edilmiştir ve çadır ile birlikte otamatikman kurulur. Altı adet kontrol kafesi, gerektiğinde yükseklik sağlar. Orta koridor, ayaktaki veya yatan hastalar için aşağıdaki şemada gösterildiği gibi kullanılır.

 

311